Innovative forretningsgange - find nye veje

Lad os gå på opdagelse sammen i dine forretningsprocesser - og finde ud af om der kan ske forbedringer.

Kognitive værktøjer i arbejdstøjet

Læs mere om en spædende case, hvor Svendborg Kommune har brugt kognitive værktøjer til at få hurtig indsigt i data. Bestil beskrivelse af casen

Se mere

Opbyg en stærk business case

En kortlægning af eksisterende arbejdsgange kan ud over at give give en aha oplevelse for ledelsen, også hurtigt skabe en velargumenteret business case

Se mere

Pronestor mødebooking automatiserer manuelle processer

En kortlægning af manunelle processer omkring booking af lokaler og forplejning, resulterer ofte i store gevinster

Se mere
innovative forretningsgange

Customer Journey Map

Der er kun en chef - og det er kunden. De organsisationer som har succes i dag, er alle i stand til at give deres kunder en unik kundeoplevelse Det viser sig, at mange af de virksomheder som har stor succes, alle er i stand til at levere varer og services på en ny og anderledes måde.

Hvorfor ikke få et nyt syn få dine brugeres oplevelse af din organisation. Få kortlagt den eksisterende kunderejse og se om det ikke kan gøres på en ny og smartere måde.

 

- vi kan hjælpe dig med at kortlægge kunderejsen

"Process is King"

Kognitive services og datadrevne forretninger vinder hastigt frem. Derfor bliver det endnu vigtigere fremover, at have styr på forretningens processer. Fire elementer er afgørende. Teknologi, data, proces og mennesker. Heldigvis er procesoptimering og procesdesign i dag en helt anden sag end tidligere. Nye værktøjer gør det let for organisationen at arbejde med processer.

Og det er nemt at indrage alle relevante personer i organisationen ved hjælp af online værktøjer  i skyen. Det gør det sjovt at arbejde med forbedring af processer. Eller at opfinde nye smartere måder at opnå resultater på. Se vores starter kit

- work smarter, not harder

innovative forretningsgange