Innovative forretningsgange - find nye veje

Lad os gå på opdagelse sammen i dine forretningsprocesser - og finde ud af om der kan ske forbedringer.

Prøv en dags discovery workshop

Brug en dag og lær en metode der giver dig et hurtig indblik i hvordan virksomhedens processer hænger sammen og eventuelt kan forbedres

Se mere

Opbyg en stærk business case

En kortlægning af eksisterende arbejdsgange kan ud over at give give en aha oplevelse for ledelsen, også hurtigt skabe en velargumenteret business case

Se mere

Pronestor mødebooking automatiserer manuelle processer

En kortlægning af manunelle processer omkring booking af lokaler og forplejning, resulterer ofte i store gevinster

Se mere
innovative forretningsgange

Gevinstrealisering?

Det siger sig selv, at en investering skal kunne betale sig. Enten i form af en tilbagebetaling af investeringen (ROI) eller opfyldelse af mål. Det kan være en bedre servicering af kunderne. Eller efterlevelse af lovgivning. Både i det offentlige og i private virksomheder, er der i disse år stigende fokus på det udbytte man gerne skulle få af sin investering

- det starter med en business case

Procesdesign - work smarter?

Procesoptimering og procesdesign er i dag en helt anden sag end tidligere. Nye værktøjer gør det let for organisationen at beskrive eksisterende processer. Når den nuværende situation er beskrevet, er det ofte indlysende at se om arbejdsgange internt og eksternt, er konkurrencedygtige. Eller om det er på tide at designe nye forretningsgange, som udnytter ny teknologi og måder at samarbejde på. 

I dag er det nemt at indrage alle relevante personer i organisationen ved hjælp af online værktøjer som kan ligge i skyen. Det gør det sjovt at arbejde med forbedring af processer. Eller at opfinde nye smartere måder at opnå resultater på. Se vores starter kit

- work smarter, not harder

innovative forretningsgange

Tina viser Blueworks Live på Digitaliseringsmessen

Tina viser Blueworks Live på Digitaliseringsmessen

På Digitaliseringsmessen var et af emnerne tværgående processer

På Digitaliseringsmessen var standen hos Bluesight rigtig godt besøgt og der kom mange kunder og interesserede kommuner. Der var en god stemning og stor interesse for værktøjer til at eliminere manuelle processer. På de guidede ture var der 6 besøg med hver omkring 15 deltagere, hvor temaet var borgerbetjening 3.0 og tværgående processer. Her gennemgik vi en kommunes processer INDEN installation af et mødebookningssystem med synliggørelse af alle de manuelle og tunge processer samt kommunens processer EFTER implementering af Pronestor. Her blev blev de store muligheder for gevinstoptimering synliggjort.

Der blev også vist Blueworks Live og DCR Graphs