Innovative forretningsgange - find nye veje

Lad os gå på opdagelse sammen i dine forretningsprocesser - og finde ud af om der kan ske forbedringer.

Kognitive værktøjer i arbejdstøjet

Læs mere om en spædende case, hvor Svendborg Kommune har brugt kognitive værktøjer til at få hurtig indsigt i data. Bestil beskrivelse af casen

Se mere

Opbyg en stærk business case

En kortlægning af eksisterende arbejdsgange kan ud over at give give en aha oplevelse for ledelsen, også hurtigt skabe en velargumenteret business case

Se mere

Pronestor mødebooking automatiserer manuelle processer

En kortlægning af manunelle processer omkring booking af lokaler og forplejning, resulterer ofte i store gevinster

Se mere
innovative forretningsgange

Customer Journey Map

Der er kun en chef - og det er kunden. De organsisationer som har succes i dag, er alle i stand til at give deres kunder en unik kundeoplevelse Det viser sig, at mange af de virksomheder som har stor succes, alle er i stand til at levere varer og services på en ny og anderledes måde.

Hvorfor ikke få et nyt syn få dine brugeres oplevelse af din organisation. Få kortlagt den eksisterende kunderejse og se om det ikke kan gøres på en ny og smartere måde.

 

- vi kan hjælpe dig med at kortlægge kunderejsen

Procesdesign - work smarter?

Procesoptimering og procesdesign er i dag en helt anden sag end tidligere. Nye værktøjer gør det let for organisationen at beskrive eksisterende processer. Når den nuværende situation er beskrevet, er det ofte indlysende at se om arbejdsgange internt og eksternt, er konkurrencedygtige. Eller om det er på tide at designe nye forretningsgange, som udnytter ny teknologi og måder at samarbejde på. 

I dag er det nemt at indrage alle relevante personer i organisationen ved hjælp af online værktøjer som kan ligge i skyen. Det gør det sjovt at arbejde med forbedring af processer. Eller at opfinde nye smartere måder at opnå resultater på. Se vores starter kit

- work smarter, not harder

innovative forretningsgange

Tina viser Blueworks Live på Digitaliseringsmessen

Tina viser Blueworks Live på Digitaliseringsmessen

På Digitaliseringsmessen var et af emnerne tværgående processer

På Digitaliseringsmessen var standen hos Bluesight rigtig godt besøgt og der kom mange kunder og interesserede kommuner. Der var en god stemning og stor interesse for værktøjer til at eliminere manuelle processer. På de guidede ture var der 6 besøg med hver omkring 15 deltagere, hvor temaet var borgerbetjening 3.0 og tværgående processer. Her gennemgik vi en kommunes processer INDEN installation af et mødebookningssystem med synliggørelse af alle de manuelle og tunge processer samt kommunens processer EFTER implementering af Pronestor. Her blev blev de store muligheder for gevinstoptimering synliggjort.

Der blev også vist Blueworks Live og DCR Graphs