Forberedelse til RPA og BPM

Kortlægning af AS-IS
Vurdering forbedringer
Beskrivelse af TO-BE
Afholdelse af discovery workshop
Valg af RPA tool


Dokumentation og Governance

Dokumentation af processer
Decision Mangement i processen
Simulering af beslutningsregler
Synliggørelse af regler
Procesforbedringer som teamwork


ZERO-code applikationsudvikling

Levering af procesdrevne applikationer
Design af forretningsprocesser
Digitalisering af forretningsprocesser
Implementering af Decision Management
Strømligning af forretningsprocesser med AI

Verden forandrer sig meget hurtigt

Som en forretning eller organisation, bliver vi nødt til at kunne omstille os hurtigt. Men transaktioner drives jo stadig af processer og regler. Det bliver faktisk stadig vigtigere at have styr på sine processer. RPA er indført mange steder og har dermed elimineret manuelle processer. En RPA robot gør kun det som den er sat op til. Den kan endnu ikke tage højde for at omliggende processer eller regler har ændret sig. Mennesket kan til en vis grad tage vare på de bolde der falder ned men en robot går bare i stå. Derfor er det vigtig at processer og regler er beskrevet og tilgængelige for organisationen. 

Samtidig vil moderne vidensmedarbejdere gerne bidrage med værdiskabelsen og derfor fordrer det at informationer er tilgængelige og deles. Det betyder, at det er nødvendigt at overveje værktøjer eller platforme hvor det at muligt at samarbejde om procesarbejdet og løbende forbedringer. 

Digitalisering af processer

Udvikling af processer og procesdrevne applikationer