Digitalisering på tværs af værdikæden er i dag et must. Vi hjælper med inspiration og overblik. Både med processer og forandringsledelse

BueOne skaber overblikket for digitalisering

BlueOne støtter din organisation i digitaliseringen. Platformen samler mennesker, teknologi og processer på en overskuelig måde. Det gælder på tværs af “siloer” og i hele værdikæden, som i dag rækker ud over egen organisation. Hvilke regler og politiker gælder?. Hvor findes data og overholdes governance?. Hvordan sikres, at medarbejderne har adgang til den nødvendige viden? Her kan BlueOne hjælpe. Typiske projekter som kan understøttes med BlueOne er RPA, Servicedesign eller som led i forandringsledelsen

Watson giver indsigt og overblik for helt almindelige virksomheder

Kognitive løsninger gør det muligt at overskue den enorme kompleksitet og mængder af data der findes i dag. Data betragtes mere og mere som en ressource, som skaber værdi og ikke som noget man blot skal opbevare. I samarbejde med Svendborg Kommune har Bluesight udarbejdet en case, som dokumenterer udbyttet af kognitive værktøjer i form at hastighed og indsigt i trends og mønstre. I en anden case supplerer Watson Analytics CRM-systemet med vigtige rapporter samt helt nye indsigter i kundedatabaser.

Vore samarbejdspartnere

Vi har en moderne struktur, som sikrer at de bedste kompetencer bliver stillet til rådighed for vores kunder. Vi har et tæt samarbejde med kompetente organsisationer og dygtige specialister. For at tiltrække dygtige personer, skal vi også kunne tilbyde nogle spændende opgaver. Det gør vi ved sammen med vore kunder, at lave et ordentligt forarbejde og ved at specificere projekter, som både er på forkant og gennemførlige. De fleste mennesker ønsker jo i virkeligheden at udføre et godt stykke arbejde som giver værdi for andre. Dette koncept kommer i høj grad vore kunder tilgode. Nogle af vore vigtige samarbejdspartnere er:

  • IBM. Vi er business partner med IBM og derfor herigennem adgang til en mængde ressourcer
  • Pronestor
  • IbsenPro. De skarpeste proces kompetencer
  • DCR Graph - Thomas Hildebrandt og Exformatics har med DCR Graph udviklet en interessant måde at håndtere vidensarbejde

Er du selvstændig konsulent med kompetencer inden for kognitive løsninger, robotics eller big data? Så kontakt os, hvis du er interesseret i at blive tilknyttet spændende projekter. 

Bluesight Consulting

Vi har eksisteret i 9 år og har leveret ydelser og løsninger til mere end 50 private og offentlige kunder.