RPA – Robotic Process Automation

Store gevinster kan opnås med RPA. Men det er vigtigt at man nøje overvejer de processer som man vil automatisere.

Skab en stærk business case

Visualisering af nuværende arbejdsgange kan ofte danne grundlag for en stærk business case og efterfølgende digitalisering.

Work Smarter

Få et effektivt flow på tværs af organisationens siloer og oplev større produktivitet og arbejdsglæde

Nye services – nye kunder

Ny teknologi gør det i dag muligt hurtige at udvikle services på tværs af eksisterende siloer. Gør det i dag før din konkurrent

RPA – kom rigtigt igang

Nogle organisationer bliver så optaget af ideen om en fuldt automatiseret end-to-end process, at de overser hvorvidt det egentlig bidrager til værdiskabelsen. Andre bliver så fokuserede på at automatisere komplekse procestrin, at tanken om at re-designe processen aldrig forekommer. Forsøg på at automatisere for langt ind i en proces kan reducere ROI betragteligt. Ofte er procesoptimering en smartere rute til forbedringer end at konfigurere en robot til komplicerede regler.

Under alle omstændigheder, er det i et RPA projekt vigtigt at have styr på den process som skal optimeres. Vi kan hjælpe hele vejen. Fra procesbeskrivelsen til implementering af RPA.

Skab en stærk business case

En business case skaber grundlaget for den rigtige beslutning. Vi hjælper Jer med at strukturere og beregne gevinsterne ved Jeres beslutninger og med udarbejdelse af optimale business-cases. Det vil give et overblik over optimeringsprocesser - både økonomiske og ressourcemæssige - samt skabe et solidt grundlag for beslutninger.

Endvidere bliver gevinstpotentialet identificeret. Dette sker ved visualisering af reelle gevinster opfanget i forbedring af arbejdsprocesser.

Oplæg til ROI og synliggørelse af hvilke gevinstrealiseringer som skal prioriteres samt fokusering af quick wins er resultatet. Herudover implementeringsplan til forbedrede processer, automatisering og innovation.

 

Work Smarter

Står I overfor sammenlægning af flere afdelinger eller ønsker I at arbejde på tværs i organisationen i stedet for i siloer?? Transparens og overblik over tværgående arbejdsprocesser kan hjælpe Jer med at opnå digitale synergier i organisationen. 

Bluesights Work-Smarter – processer hjælper med at skabe sammenhæng i arbejdsprocesser og forbedre samarbejdet på tværs af afdelinger og eliminere dobbeltarbejde. Work-smarter konceptet er ideelt til at skabe sammenhæng mellem frontoffice og backoffice

Med Work-Smarter løses opgaverne decentralt og dér hvor de er. Tiden frigøres til de væsentlige opgaver og via medarbejderinddragelse skabes større motivation og tilfredshed i organisationen. Bluesight har stor erfaring i at koble forbedring af processer til digitaliseringsstrategier, og dermed skabe en sammenhængende digitaliseringsindsats.

bestilling af lokaler

Løsninger til møde- og kantinebooking samt informative displays

Siden 2001 har Pronestor leveret software i enterprise-klassen, der gør det lettere at styre møder. Pronestor er uafhængige og bosiddende lidt uden for København, hvorfra der arbejdes med et verdensomspændende partnernetværk.

Løsningerne omfatter Pronestor Planner, Pronestor Display og Pronestor Visitor.
Pronestor Planner effektiviserer medarbejdernes booking af mødelokaler og andre ressourser. Pronestor Planner gør det envidere nemt at bestille og levere mødeforplejning.
Pronestor Display giver et umiddelbart overblik over kommende møder

Pronestor Visitor  professionaliserer modtagelsen og velkomsten af virksomhedens gæster.

Du kan kontakte Bluesight og få en kort og uforpligtende live demo af løsningerne. Så kan du med egne øjne se, hvordan vi leverer målbare besparelser og strømliner måden, din organisation opererer på.

DCR Graphs beskriver arbejdsgange anderledes

DCR Graphs anderkender, at der kan være flere veje til at nå et mål. Så i stedet for at beskrive processer og arbejdsgange ud fra en fastlagt rute, så giver DCR Graphs mulighed for at designe flere veje som fører til det samme mål. Sker der for eksempel en hændelse undervejes i processen, giver DCR Graphs mulighed for at vælge en alternativ rute. Forudsat at spillereglerne er overholdt. 

For eksempel er den offentlige adminstration kendetegnet ved, at der er eksplisite regler (lovgivning) som skal følges. Dette regelsæt danner så udgangspunkt i designet af processerne og herefter kan man simulere de mulige veje, som fører til målet. Dette er en anderledes og kreativ måde at beskrive arbejdsgange på. Metoden er udviklet med Thomas Hildebrandt ITU i føresædet og benyttes bl. a. i Syddjurs Kommune. 

Bluesight er certificeret i at afholde workshop med DCR Graphs som udgangspunkt. Kontakt os for en uformel snak om, hvordan vi kan hjælpe Jer med at forbedre Jeres arbejdsgange.