Pronestor Planner

For brugere af møderum

Altid et klargjort lokale når du har brug for det

For lederen

Få en velsmurt organisering af møder uden spildtid

For kantinechefen

Slut med sidste minuts bestillinger og stressede medarbejdere

For økonomichefen

Optimal udnyttelse af ressourcerne samt kontante besparelser

IT Chefen

En løsning som gnidningsfrit kan implementeres i det eksisterende miljø

Pronestor Planner håndterer alle jeres ressourcer

Uanset om det drejer sig om mødelokaler, AV-udstyr, hjælpemidler, er Pronestor Planner med til at skabe overblik samt sørge for at jeres udstyr bliver udnyttet optimalt og uden spild.
Afregning kantinevarer

Pronestor Planner - mindre adminstration og mindre madspil

Med Pronestor Planner får de personer som booker møder, et fremragende værkstøj til at skræddersy den service man ønsker at møde sine gæster med. Og besværlige papirgange kan elimineres hvilket igen betyder færre misforståelser og mindre spild. Kantinen får også værktøjer, som betyder at det er muligt at planlægge arbejdet på en fornuftigt måde.

Pronestor Display giver overblik der hvor tingene foregår

Med Pronestor Display får I et moderne mødeområde. Og det vil være muligt at booke et lokale mens man er ved det, fordi man dels kan se om lokalet er ledigt og hvor længe det er ledigt. Skulle der mangle noget i lokalet eller er der noget som er holdt op med at fungere, kan dette rapporteres øjeblikkeligt og facility management bliver notificeret. 

Med Pronestor Visitor farer dine gæster ikke vild

Pronestor Visitor sikrer en automatiseret men professionel modtagelse af jeres gæster uanset om I har en bemandet reception eller ej. Løsningen printer automatisk gæstekort ud, ligesom gæsten kan tildeles en WIFI login, som lukkes når gæsten forlader bygningen.